Dạng lưới Dạng danh sách

Dự án Khu Phức hợp Thương mại & Căn hộ cao cấp Astral City nằm ngay vị trí mặt tiền Quốc lộ 13, thành phố Bình Dương.

Dự án Astral City

Mặt tiền QL 13, Tp. Bình Dương

Location of project
Vị trí: Mặt tiền QL 13, Tp. Bình Dương
Acreage of project
Tổng diện tích: 37.343,8 m2 (3.7ha)
Scale of project
Quy mô dự án: Căn hộ - khu thương mại dịch vụ, shophouse
Location of project
Vị trí: Mặt tiền QL 13, Tp. Bình Dương
Acreage of project
Tổng diện tích: 37.343,8 m2 (3.7ha)
Scale of project
Quy mô dự án: Căn hộ - khu thương mại dịch vụ, shophouse

Dự án Khu Phức hợp Thương mại & Căn hộ cao cấp Astral City nằm ngay vị trí mặt tiền Quốc lộ 13, thành phố Bình Dương.

Dự án Astral City

Mặt tiền QL 13, Tp. Bình Dương

Location of project
Vị trí: Mặt tiền QL 13, Tp. Bình Dương
Acreage of project
Tổng diện tích: 37.343,8 m2 (3.7ha)
Scale of project
Quy mô dự án: Căn hộ - khu thương mại dịch vụ, shophouse
Location of project
Vị trí: Mặt tiền QL 13, Tp. Bình Dương
Acreage of project
Tổng diện tích: 37.343,8 m2 (3.7ha)
Scale of project
Quy mô dự án: Căn hộ - khu thương mại dịch vụ, shophouse

Dự án Khu Phức hợp Thương mại & Căn hộ cao cấp Astral City nằm ngay vị trí mặt tiền Quốc lộ 13, thành phố Bình Dương.

Dự án Astral City

Mặt tiền QL 13, Tp. Bình Dương

Location of project
Vị trí: Mặt tiền QL 13, Tp. Bình Dương
Acreage of project
Tổng diện tích: 37.343,8 m2 (3.7ha)
Scale of project
Quy mô dự án: Căn hộ - khu thương mại dịch vụ, shophouse
Location of project
Vị trí: Mặt tiền QL 13, Tp. Bình Dương
Acreage of project
Tổng diện tích: 37.343,8 m2 (3.7ha)
Scale of project
Quy mô dự án: Căn hộ - khu thương mại dịch vụ, shophouse

Dự án Khu Phức hợp Thương mại & Căn hộ cao cấp Astral City nằm ngay vị trí mặt tiền Quốc lộ 13, thành phố Bình Dương.

Dự án Astral City

Mặt tiền QL 13, Tp. Bình Dương

Location of project
Vị trí: Mặt tiền QL 13, Tp. Bình Dương
Acreage of project
Tổng diện tích: 37.343,8 m2 (3.7ha)
Scale of project
Quy mô dự án: Căn hộ - khu thương mại dịch vụ, shophouse
Location of project
Vị trí: Mặt tiền QL 13, Tp. Bình Dương
Acreage of project
Tổng diện tích: 37.343,8 m2 (3.7ha)
Scale of project
Quy mô dự án: Căn hộ - khu thương mại dịch vụ, shophouse

1900 404 68

1900 40468